In verband met een niet na gekomen afspraken en betalingen is deze website niet meer actief.

Wanneer de betaling 505,- euro is voldaan op het rekeningnummer NL14ABNA0972426957 zal deze weer actief zijn.

De betaling had moeten geschieden voor 29-01-2015.

Bij geen reactie zal er een deurwaarder ingeschakeld gaan worden, deze is al op de hoogte van de situatie.